Oljebekämpning

Gränsbevakningsväsendet ansvarar över oljebekämpningsberedskapen i Finland. Vi erbjuder gränsbevakningsväsendet oljebekämpningsberedskap på östra Finska viken med oljebekämpningsfartyger M/S Grisslan. Fartygets besättning är i beredskap 24 timmar i dygnet under oljebekämpnings säsongen. Fartygets besättning övar reguljärt både på egen hand och i samarbete med olika myndigheter.

Utöver oljebekämpningsberedskapen på östra Finska viken är vårt förbindelsefartyg M/S Stella utrustad med inbyggd oljebekämpningsutrustning. Därmed kan Stella fungera som oljebekämpningsfartyg vid ett eventuelt oljeutsläpp.

Läs mer om bekämpning av miljöolyckor på gränsbevakningens nätsidor:
https://www.raja.fi/meriturvallisuus/ymparistovahinkojentorjunta_merialueilla