Öljyntorjunta

Rajavartiolaitos vastaa öljyntorjunnan johtamisesta suomessa. Meritie tuottaa rajavartiolaitokselle öljyntorjuntavalmiutta Itäisellä Suomenlahdella öljyntorjunta aluksella M/S Grisslan. Aluksen miehistö on valmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa öljyntorjuntakauden aikana. Toimintavarmuus varmistetaan harjoituksilla sekä aluksen miehistön kesken että yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Öljyntorjuntavalmiuden tuottamisen lisäksi yhteysaluksemme M/S Stella on varustettu sisäänrakennetulla öljynkeräinjärjestelmällä. Tämä tarkoittaa, että Stella pystyy toimimaan öljyntorjunta aluksena öljyvahingon sattuessa.

Lue lisää ympäristövahinkojen torjunnasta Rajavartiolaitoksen sivuilta: https://www.raja.fi/meriturvallisuus/ymparistovahinkojentorjunta_merialueilla